Col·laboradors

Han col·laborat:

Pere Martí, com a col·laborador en la realització de les entrevistes (Olost).

Punt Jove de Muntanyola, per la cessió de l’espai per fer la presentació