Skip to main content

En aquesta imatge es pot veure:4778489036_99c83b2989_o

• Els tractors d’abans no estaven coberts.
• Hi ha tres homes pujats al tractor.
• Estan llaurant el terreny.
• Aquesta foto és d’abans del 1975.
• L’estructura del tractor d’abans no és la mateixa que l’estructura d’ara.

La diferència del tractor d’abans i la del tractor d’ara és:

• Els tractors moderns estan més protegits que els d’abans.
• Abans els tractors semblaven trens.
• Els tractors d’ara només pot pujar una persona.
• Ara els tractors tenen el motor tapat “cobert”.
• Ara hi ha diferents tipus de rodes de tractors .

Deixa un comentari